7/6/11

Ανακοίνωση για πρόσληψη συμβασιούχων ορισμένου χρόνου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών πλήρους απασχόλησης, συνολικού αριθμού 214 ατόμων ( 180 Δ. Ε ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ και 34 Δ. Ε. ΟΔΗΓΟΙ), για την υλοποίηση του προγράμματος κανονικών αδειών, των Υπηρεσιακών Λειτουργιών των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α. Ε. Αθήνας και Πειραιά και Κέντρου Διαλογής Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Για περισσότερα στο site των ΕΛΤΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: