6/10/13

Προσλήψεις εποχιακού προσωπικού 2013

Σε διαδικασία έγκρισης στον ΑΣΕΠ είναι  η πρώτη προκύρηξη για την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού στα ΕΛΤΑ.θα αφορούν τα καταστήματα στο Καπανδρίτι ,τον Ωρωπό, το Λαύριο των Σπατών της Ραφήνας του Αυλώνα του Κορωπίου της Παιανίας και του Μαρκόπουλου . Η ειδικότητα που θα ζητηθεί για τις πρώτες προσλήψεις στα ΕΛΤΑ είναι η ΔΕ Διανομέων με οκτάμηνη σύμβαση εργασίας. Τα προσόντα για την ειδικότητα ΔΕ διανομέων είναι : Να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών, να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων της διανομής και να μην έχουν κώλυμα, κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα 9, καταδίκης, υποδικίας, δικαστικής συμπαράστασης. Ανάμεσα στα δικαιολογητικά και παρουσιάζει το ΄΄δικαιολογητικά΄΄ ,που θα πρέπει να κατατεθούν είναι το πτυχίο ή δίπλωμα σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας ανεξαρτήτως κυβικών (πλην μοτοποδηλάτου). Άμεσα προβλέπεται να βγούν προκυρήξεις για το σύνολο των ειδικοτήτων. Εσωτερικής εκμετάλλευσης,οδηγών και διαμετακομιστών