1/12/10

Η απόλυση του προέδρου του ΣΒΕΟΔ είναι συμβολική...

...η απόλυση ενός εργαζομένου είναι ουσιαστική.Δεν υπάρχουν σχόλια: