31/8/12

Πρόσληψη 179 εποχικών υπαλλήλων εσωτερικής εκμετάλλευσης από τα ΕΛΤΑ στη Αττική


Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εκατόν εβδομήντα εννέα (179) ατόμων Δ . Ε. Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. Αθήνας και Πειραιά, που εδρεύουν στο Νομό Αττικής
σχετική ανακοίνωση (εδώ)

για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ημερομηνίες κατάθεσης κλπ στα κεντρικά των ΕΛΤΑ στην Απελλού (πλατεία Κοτζιά)

Δεν υπάρχουν σχόλια: