10/1/12

Νέες προσλήψεις συμβασιούχων

78 θέσεις εργασίας στο Κέντρο Διαλογής Αττικής και στο Κέντρο Αεροπορικού Ταχυδρομείου

Πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εβδομήντα οκτώ (78) ατόμων, [εξήντα τριών (63) Δ.Ε. Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, δύο (2) Δ.Ε. Οδηγών και δέκα τριών (13) Υ. Ε. Διαμετακομιστών, πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών ], για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε., για το Κέντρο Διαλογής Αττικής και Κέντρο Αεροπορικού Ταχυδρομείου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Προσλήψεων, Απελλού 1, Τ.Κ. 101 88 - ΑΘΗΝΑ (για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2012) (τηλ. επικοινωνίας: 210-3353228 και 487).

Αιτήσεις από 12-01-2012 έως και 23-01-2012.

178 άτομα Εσωτερικής Εκμετάλλευσης στα ΕΛΤΑ Αθήνας και Πειραιά

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, ανακοινώνουν θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εκατόν εβδομήντα οκτώ (178) ατόμων ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α. Ε. Αθήνας και Πειραιά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλλουν μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, από 10–01–2012 έως και 19–01-2012 στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α. Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Τμήμα Προσλήψεων Απελλού 1 101 88 ΑΘΗΝΑ (για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1 / 2012).

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3353228 και 3353487.

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στην Απέλλου, αλλά σήμερα που πήρα τηλέφωνο και ρώτησα ποτε θα καλέσουν τους προσληφθέντες, έμαθα ότι έχουν παγώσει οι προσλήψεις από το Υπουργείο.
Ωραία... εεεε????

annie's animal είπε...

ναι περιμενουν να περάσουν μερικοί νόμοι ακόμα για να γίνουν και άλλες περικοπές στους συμβασιούχους και μετά μάλλον θα γίνουν οι προσλήψεις. Αν και οπως παει το πράμα με την ιδιωτικοποίηση των ΕΛΤΑ και το κλείσιμο οργανισμών του δημοσίου είναι ένα θέμα μέχρι πότε θα βγαίνουν προκυρήξεις του ΑΣΕΠ για συμβασιούχους στα ΕΛΤΑ